Especialidades Medicas

 • Odontología : Dra. Barbara AvendañoEquipoMedico
 • Cardiología: Dr. Nelson Perez
 • Neurología: Dr. Nestor Suarez
 • Ecografía de especialidad:
  Dr.Daniel Saez
  Dr. Cristian Avila
  Dr. Nelson Perez
 • Dermatología: Dra. Danisa Royo
 • Etología: Dra. Camila Saavedra
 • Oncología: Dr. Hector del Riego